Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Karantanija, podjetja Martinjak, d.o.o., Kranj

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jih izvaja podjetje Martinjak, d.o.o., Kranj, Savska loka 20, Kranj (v nadaljevanju ponudnik).
Poleg splošnih prodajnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo to področje (Obligacijski zakonik, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)).
Spletna trgovina Karantanija je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo podjetje:

Podatki o podjetju

Martinjak, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Kranj,
(skrajšano Martinjak, d.o.o., Kranj),
naslov: Savska loka 20, 4000 Kranj,
elektronski naslov : karantanija@martinjak.si,
matična številka : 5453712,
številka registrskega vložka: 1-01861-00, vpisana pri Okrožnem sodišču Kranj,
osnovni kapital : 17.109,00 EUR,
davčna številka : SI76024989,
davčni zavezanec : DA.

Varstvo podatkov

Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov. Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave. Prodajalec uporablja strankin E-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno. Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali, če to posel zahteva (npr. reševanje reklamacij). V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven. Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.

Končne določbe

Ugovore, pripombe, pritožbe, izjave  lahko uporabniki pošljejo na naslov: Martinjk, d.o.o., Kranj, Savska loka 20, 4000 Kranj ali elektronski naslov karantanija@martinjak.si ali po telefonu št. 04 20 10 400.
Vse morebitne spore izvirajoče iz poslov, sklenjenih po teh prodajnih pogojih bodo stranke reševale predvsem na sporazumen način, v nasprotnem pa bo o sporih odločalo sodišče po sedežu prodajalca in po pravu RS.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi podjetje Martinjak, d.o.o., Kranj ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Podjetje Martinjk, d.o.o., Kranj, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.